Погоджуючись з умовами Користувач (Замовник, потенційний покупець) відповідно до норм Закону України «Про захист персональних даних» дає дозвіл на збір, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) його персональних даних.

Під персональними даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача. Це може бути:

ім’я, прізвище, по-батькові (у разі наявності), номер телефону, адреса електронної пошти, дата народження, стать, захоплення, мова спілкування, адреса місця проживання/перебування/доставки, інформація про дії Користувача під час використання сайтом, IP-адреса, дані про пристрої, що використовуються Користувачем (тип пристрою, тип браузера, операційна система пристрою), історія повідомлень, історія відгуків чи коментарів, інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, та яка за бажанням Користувача надається ним в реєстраційній формі та/або при заповненні власного профілю на сайті, тощо. Даний перелік персональних даних не є вичерпним, сталим та обов’язковим для усіх Користувачів, а залежить від потреб та бажань самого Користувача та від тих операцій, які він/вона виконує на сайті.

Метою обробки персональних даних є:

  • забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, господарських, податкових відносин, здійснення покладених на ТОВ «ТІАНДІ» функцій, повноважень та обов’язків у відповідності до діючого законодавства України;

  • ідентифікації клієнта як Користувача сайту, для зв’язку з Користувачем в тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення і реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправки розсилок поштою, електронною поштою, за номером телефону, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлень про акції та новини сайту, та/або для надання Користувачам сайту фінансових послуг (що надаються третіми особами та/або партнерами Товариства), з метою покращення якості товарів/надання послуг, формування рейтингів товарів та пропозицій ТОВ «ТІАНДІ», тощо;

  • з метою направлення розсилок, комерційних пропозицій, повідомлень про акції, програми лояльності, бонусні програми та/або з метою направлення повідомлень щодо функціонування сайту поштою, електронною поштою, за номером телефону, шляхом надсилання інформаційних повідомлень та оповіщень в Мобільному додатку. Користувач може у будь-який момент відмовитися від отримання інформаційних та маркетингових розсилок – через відповідні налаштування на сайті.

 

Всі інші дії Користувача і Володільця персональними даними Користувача (ТОВ «ТІАНДІ») регулюються нормами Закону України «Про захист персональних даних», Цивільним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.